Disclaimer

  • Ongeacht dat S&S Pensioen Consultancy de grootst mogelijke zorgvuldigheid blijft hanteren bij de inhoud en het onderhoud van de op deze site verstrekte informatie, kan S&S Pensioen Consultancy niet garanderen dat deze informatie nog steeds actueel, compleet en/of correct is.
  • De gegevens op deze site zijn alleen bedoeld voor de verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze site is dan ook niet gericht op het gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdicties dan Nederland.
  • De informatie op deze website kan dan ook niet worden aangewend als juridisch, financieel, fiscaal of anderszins professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze consultants. S&S Pensioen Consultancy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie als weergegeven op deze site. S&S Pensioen Consultancy aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe (gevolg)schade die voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie als verstrekt op deze site.
  • De site van S&S Pensioen Consultancy kan verder links aangeven die leiden naar de sites van derden, die niet door S&S Pensioen Consultancy worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. S&S Pensioen Consultancy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of toepassing van de informatie op deze externe sites.
  • Deze site en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Naast niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het dan ook niet toegestaan gegevens van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&S Pensioen Consultancy. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.