Pensioen in Balans

Pensioenrecht

Als pensioenjurist  geven wij advies over:

  • Juridische positie ten opzichte van 'verplichte' werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen.
  • Adviseren van pensioenfondsen inzake het opzetten of aanpassen van governance en compliance.
  • In dat kader hebben wij bijvoorbeeld veel ervaring opgedaan met advisering richting de Stipp.
  • Voorkomen en anders oplossen van juridische kwesties met de fiscus en/of verzekeraars.
  • Juridische positie van de O.R. versus de Directie.
  • Juridische positie van de (in)actieve deelnemers in het toeslagenbeleid van en uitvoering door de werkgever.
  • Juridische invulling en/of aanpassing van de veelal maatwerk expat en/of directie pensioenregelingen.
  • Juridische geschillen bij ontslag en/of echtscheiding.
  • Juridische vastlegging van pensioen en financierings-overeenkomsten.