Pensioen in Balans

Pensioenadvies

Als consultant geven wij advies over:

  • Stroomlijnen van pensioenregelingen bij fusie/overname.
  • Pensioen Due Diligence bij fusie/overname.
  • Pensioenoptimalisatie in het licht van verslagleggingeisen.
  • Het bestaansrecht van een ondernemingspensioenfonds.
  • Herstructureren van bestaande pensioenregelingen.
  • Aanpassen van bestaande pensioenregelingen aan nieuwe omstandigheden en regelgeving.
  • Maatwerk voor expats, directeuren en ondernemers.