Pensioen in Balans

Passie voor Pensioen en Resultaat

Uitgangspunten

Wij verstrekken pensioenadvies aan expats, bedrijven en pensioenfondsen in Nederland. Wij hanteren 5 uitgangspunten:

  • Strikte onafhankelijkheid: Wij dienen alleen onze cliënt
  • Waardecreatie: Onze kernactiviteit
  • Eenvoud: Wij geloven in de kracht van eenvoud
  • Transparantie en rust: Onze inbreng in veranderingstraject
  • Creativiteit: Wij zien geen problemen maar oplossingen

Internationale context als specialiteit 

Wij zijn bedreven in internationale pensioenkwesties van concerns en expats. Wij begeleiden het lokale team van fiscalisten, juristen en actuarissen naar het gewenste resultaat.   

Uw bedrijf is klaar voor de toekomst?

Het pensioenstelsel blijft veranderen. Wij kunnen uw bedrijf adviseren hoe optimaal wordt ingespeeld op de komende (juridische) veranderingen.