Pensioen in Balans

Global expat services

Affiniteit met expats

Expats hebben een uniek uitdagend zakelijk en privé leven. Aangezien wij hun drive en ambitie waarderen, hebben wij affiniteit met expats. Het is onze uitdaging om vanaf dag één optimaal op te komen voor hun pensioen belangen.

Expat pensioen onderbelicht

Expat pensioen is vaak onderbelicht. Veelal door volle agenda’s en het ontbreken van de vereiste vakkennis over:

 • Burgerlijk/Fiscaal/Sociaal zekerheidsrecht
 • Actuariaat
 • Pensioen en financiële producten
 • Pensioenfondsen

Expat pensioen vergt maatwerk

 • Elke expat heeft een speciale situatie en persoonlijke wensen. Deze kunnen veranderen. Alleen maatwerk zorgt voor de vereiste optimale internationale (risico)dekkingen, kostenbeheersing en flexibiliteit.
 • Standaard financiële producten lijken misschien handig. Ze zijn echter vaak (extreem) duur, niet flexibel en zorgen veelal niet voor het gewenste maatwerk.

Aspecten van maatwerk

 • Wat omvat de (concept) pensioenregeling qua dekking en kosten?
 • Is een discussie over DB/DC/CDC en PPI gepast?
 • Bij DC/PPI geven de aangeboden fondsen een goed rendement tegen lage kosten?
 • Hun Life Cycle varianten zijn goed gestructureerd?
 • Onder welk fiscaal/sociaal zekerheidsregime valt de expat nu en in de toekomst?
 • Wat betekent een salary split/fiscale ruling voor de (nieuwe) pensioenregeling?
 • De nabestaandendekking is vaak onvoldoende. Behoefte aan rente of kapitaal?
 • ‘Kleine’ verschillen inzake arbeidsongeschiktheid hebben vaak grote gevolgen.
 • Wat is de (voorgestelde nieuwe) kostenverdeling tussen werkgever en expat?
 • Worden gelijke expats gelijk behandeld of volgt harmonisatie nog?
 • Het tijdig invullen van extra dekking leidt vaker tot kostenhalvering.
 • Is internationale waardeoverdracht mogelijk en gewenst?

Brochures

U vindt onder het kopje Brochures nadere informatie.

Meer expat informatie

Voor meer informatie over expat pensioen verwijzen wij u graag naar expatpensionholland.nl.