Pensioen in Balans

Cliënten

Directie

 • Wij zorgen ervoor dat de Directie tijdig en onderbouwd kan beslissen over de pensioenregeling. 
 • Eerst brengt onze Quick Scan de bestaande situatie en exposure snel in kaart.
 • Daarna worden de drie beste scenario’s met de Directie besproken.
 • Heldere communicatie op hoofdlijnen voorkomt onnodige risico’s en kosten.

HR

 • Door onze tijdige en heldere informatie kan HR optimaal anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij kunnen HR faciliteren bij de juridische, fiscale en actuariële aspecten van pensioen.
 • Verder kunnen wij zorgen voor de implementatie van de nieuwe regeling.
 • Heldere communicatie richting deelnemers is essentieel.

O.R.

 • Pensioen is een complex onderwerp voor de O.R.
 • Via een workshop over de hoofdzaak, maken wij de O.R. vertrouwd met pensioen.
 • Daarna kan de O.R. haar rol met vertrouwen (en eventueel onze ondersteuning) volwaardig invullen.

Pensioenfonds

 • Wij adviseren pensioenfondsen over alle (juridische) aspecten van governance.

Verzekeraars

 • Wij verstrekken juridisch advies en interim diensten aan levensverzekeraars. 

DGA/Ondernemers

 • Vanwege het bedrijf en de privé situatie is de DGA/Ondernemer alleen gebaat bij maatwerk.
 • Eerst brengt onze Quick Scan de bestaande situatie en exposure snel in kaart.
 • Daarna worden de drie beste scenario’s met de DGA/Ondernemer besproken.
 • De balans tussen gewenste dekking en de laagste kosten is zeer persoonlijk.
 • Vanwege de vele aspecten leveren wij graag maatwerk samen met fiscalisten en accountants.

Ook voor uw bedrijf?

Heeft uw bedrijf behoefte aan effectief pensioen(recht) advies? Vanaf de eerste dag zullen wij opkomen voor uw belangen.